Wie is VM?


Annemarie van de Vusse

 

Vusse Milieuadvies is een éénvrouwsbedrijf, geleid door Annemarie van de Vusse.

Zij is gespecialiseerd in:

Annemarie van de Vusse kan bogen op een jarenlange ervaring in het adviseren van maatschappelijke groepen, zoals bewoners- en buurtgroepen. Analyseren van de gestelde vragen, overleg voeren met betrokkenen over verwachtingen en aanpak, onderzoeken welke de (technische) mogelijkheden zijn het betreffende probleem aan te pakken, en het verstrekken van een op de situatie van de vragensteller afgestemd advies, ziet ze als belangrijke stappen in dit proces.

Ze is nauw betrokken geweest bij verschillende complexe bodemsaneringsoperaties, en heeft daarbij de bewoners geadviseerd.

Van haar mag verwacht worden dat ze een onafhankelijk en deskundig oordeel kan geven over bodemonderzoek en bodemsanering, waarbij de belangen van de betrokken bewoners haar invalshoek vormen.

 

Ze heeft ze bovendien de nodige ervaring opgedaan met het doen van onderzoek, met name op de thema's: 

Daarnaast heeft ze als projectleider onderzoek de nodige kwaliteiten ontwikkeld op het terrein van projectmanagement. Dat betreft het bewaken van de doelstellingen, kwaliteit, budget en planning van de onderzoeksprojecten.

 

Annemarie van de Vusse is in 1976 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, doctoraalexamen scheikunde met hoofdvak fysische chemie en bijvak filosofie.Tijdens haar studie was zij werkzaam als redacteur bij Folia Civitatis, weekblad van de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft ze enige tijd als freelance wetenschapsjournalist gewerkt, waarna ze in dienst kwam bij de Landbouw Universiteit Wageningen, als medewerker van het bureau Studium Generale, belast met het organiseren van programma's op het gebied van wetenschap, techniek en samenleving.

In 1983 kwam ze te werken bij de Technische Universiteit Delft, waar ze verschillende functies heeft bekleed bij de Wetenschapswinkel, onder meer als coördinator milieuvragen en als projectleider onderzoek. Tegenwoordig is ze part time verbonden aan de Technische Universiteit als adviseur voor arbeidsomstandigheden en milieuzaken bij de Dienst Facilitair Mangement en Vastgoed. Ze verzorgt hier de milieuvergunningen van de TU.

 Sinds 1995 is heeft ze haar eigen bedrijf VUSSE MILIEUADVIES. Ze is als extern deskundige bodemsanering betrokken (geweest) bij verschillende projecten; in deze gevallen heeft ze technisch advies geleverd aan verschillende bewonersgroepen:

Als projectleider heeft ze diverse milieuprojecten opgezet en aangestuurd. Het afgelopen jaar heeft ze voor het Meldpunt Gezondheid en Milieu  een project over stookhinder geleid. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen en tips over hoe het beste met hout gestookt kan worden zonder te veel schadelijke emissies en overlast voor buren op te leveren.

 

Ze heeft aanvragen opgesteld voor milieuvergunningen voor de TU Delft en voor diverse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

  

Jarenlang is ze bestuurslid geweest van de Stichting Nederland Gifvrij en later lid van de Klankbordgroep Schone Stad van de Stichting Natuur en Milieu. Ze heeft 5 jaar in het Algemeen Bestuur gezeten van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Tegenwoordig is ze voorzitter van de Vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu. (www.gezondleefmilieu.nl)

Annemarie van de Vusse is lid van de Vereniging voor Milieuprofessionals.(www.vvm.info), en actief in de sectie Water.