Vusse Milieuadvies

Vusse Milieuadvies is een deskundig en gespecialiseerd adviesbureau waar u terecht kunt met vragen over:

Gezond leefmilieu

b.v. wanneer er onderzoek nodig is naar gezondheidsklachten van bewoners die mogelijk een relatie hebben met de leefomgeving

Bodem-verontreiniging

b.v. wanneer er om een oordeel gevraagd wordt naar de aanpak en noodzaak van een bodemsanering

Milieu-vergunningen

b.v. wanneer hulp nodig is bij een aanvraag of een melding

Risico-communicatie

b.v. wanneer een training gegeven moet worden over de omgang met burgers bij voorlichting over milieurisico’s.


 

Vusse Milieuadvies werkt voor buurt- en bewonersgroepen, voor het midden- en kleinbedrijf, voor overheden.

Vusse Milieuadvies heeft jarenlange ervaring bij complexe milieuprojecten, en staat als intermediair tussen overheid en bezorgde burgers. Zij is op de hoogte van de technieken, kent de milieuprocedures, en heeft begrip voor de beleving van betrokken burgers.

 


 

Vusse Milieuadvies voor deskundig en bruikbaar advies 

voor bewoners en bedrijven 

bij bodemsanering en milieuvergunningen!

 


Nieuws:

Feb 2016: Nieuwe website online

 


Neem contact op met:

Annemarie van de Vusse